Du är här

Sänksmidning

Smidande bearbetning där ett arbetsstycket med hjälp av ett eller flera slag deformeras mellan två slutna formhalvor.

Beskrivning
Illustration av Sänksmidning

Hur fungerar metoden

Ett upphettat arbetsstycke placeras i en stationär gjutformshalva [1]. Den övre gjutformshalvan [2] slås eller trycks ned mot arbetsstycket med en pålagd presskraft och deformeras och formas efter de båda gjutformshalvorna. Ofta krävs flera slag innan formutrymmet till fullo fyllts.

För att säkerställa att materialet verkligen räcker till för att fylla formen så är arbetsstyckets volym aningen större än gjutformen. Utformningen av forment tillåter överflödigt mateial att flyta ut utanför den eftersträvade formen för att i en efterföljande operation trimmas bort. I vissa fall återplaceras sedan detaljen i gjutformen för att med ytterligare slag uppnå slutlig dimension och volym.

Metoden ger utrymme för precisionssmidning om götets storlek kontrolleras noggrant.

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.