Du är här

Smidning

Illustration av Smidning

Smide benämns bearbetning av en upphettad metall där plana eller formade verktyg pressas eller slås mot arbetsstycket för att plastisk forma detta.

Friformssmide

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket utsätts för flera slag av ett dorn som ej omger hela arbetsstycket.

Orbitalsmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket placeras i en stationär gjutform och bearbetas via tryck av ett lutande och oscillerande dorn.

Radialsmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket utsätts för upprepade presslag av ett antal dorn monerade kring arbetsstyckets axel.

Rotationsflytsmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket formas och dras ut med hjälp av verktyg i form av en roterande skiva som förs in mot- och längs med arbetsstycket.

Rotationssmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket gradvist trycks ut av ett roterande dorn mot ett roterande städ där dorn och/eller städ kan vara format.

Rullmatrissmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket matas igenom två speciellt utformade valsar för att skapa en lång produkt med varierande tvärsnitt.

Sänksmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där ett arbetsstycket med hjälp av ett eller flera slag deformeras mellan två slutna formhalvor.