Du är här

Varmpressning av ickejärnmetaller

Formpressning av icke järnmetall upphettad till strax under smälttemperaturen

Beskrivning
Illustration av Varmpressning av ickejärnmetaller

Hur fungerar metoden

Råmaterialet kapas upp i lämpliga bitar, vanligtvis från stång, och hettas upp till strax under smälttemperaturen. Därefter placeras ämnet mellan två eller flera formar för att därefter pressas med en pålagd presskraft. Metoden används med fördel för framställning av flödeskomponenter och i dessa fall pressas ett eller flera dorn in i formutrymmet för att på så sätt skap en så nära slutform som möjligt vilket minimerar efterbearbetning.

Pga det höga trycket så kan gjutskägg uppstå vilket, vid behov, avlägsnas i en efterföljande process.

Gjutskägg
Vid gjutning med sammansatta, icke skarvfria formar så uppstå kan smältan träng in i skarvarna och bilda så kallat gjutskägg
Läs mer
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.

Bearbetningsbara material

Ämne

Koppar
Mässing
Produktexempel
Flödeskoppling