Du är här

Formning

Rullmatrissmidning

Tillverkningsmetod Smidande bearbetning där arbetsstycket matas igenom två speciellt utformade valsar för att skapa en lång produkt med varierande tvärsnitt.

Rullprofilering

Tillverkningsmetod Rullprofilering bearbetar plåtband genom en uppsättning valsar som stegvis bockar och skapar en öppen profil.

Rundvalsning av plåt

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten passerar mellan valsar som ger en löpande radiebockning.

Rundvalsning av plåt, CNC

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten passerar mellan styrda valsar som ger en löpande bockning med möjlighet till varierande radie.

Rundvalsning av profiler

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där profilen matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Rundvalsning av rör

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där röret matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Rördragning

Tillverkningsmetod Formande bearbetning där arbetsstyckets i form av en hålprofil dras genom en avsmalnande form med kärna vilket reducerar och omformar tvärsnittsarean