Du är här

Rullprofilering

Rullprofilering bearbetar plåtband genom en uppsättning valsar som stegvis bockar och skapar en öppen profil.

Beskrivning
Illustration av Rullprofilering

Hur fungerar metoden

Processen liknar Rullformning men är avsedd för tunnare mateiral och kräver vanligtvis färre uppsättningar rullar. Metoden används ofta av plåtslagare för att förbereda profiler inför montering.

Utgångsmaterialet består av bandmaterial från slittade coils som löpande förser processen med material. För att åtgärda eventuella deformationen pga upplindningen så passerar bandet ofta först en riktstation där bandet passerar ett antal valsar som gör bandet plant.

Vardera formvalsuppsättning formar sedan bandet som förbearbetning till nästa formvalsuppsättning. Genom stegvis plastisk deformation formas bandet på så sätt till en öppen profil.

Längden på profilen styrs genom att inmatat band klipps.

Se även Rullformning 2D som är en större variant av denna tillverkningsmetod.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Rullformning 2D
Valsande bearbetning där bandmaterial gradvis formas mellan formvalsar till slutlig profil.
Läs mer