Du är här

Rullformning 2D

Valsande bearbetning där bandmaterial gradvis formas mellan formvalsar till slutlig profil.

Beskrivning
Illustration av Rullformning 2D

Hur fungerar metoden

Utgångsmaterialet består vanligtvis av bandmaterial från slittade coils som löpande förser processen med material. För att åtgärda eventuella deformationen pga upplindningen så passerar bandet ofta först en riktstation där bandet passerar ett antal valsar som gör bandet plant.

Vardera formvalsuppsättning formar sedan bandet som förbearbetning till nästa formvalsuppsättning. Genom stegvis plastisk deformation formas bandet på så sätt till en profil vilken kan anta mycket komplexa former.

Ifall en stängd profil eftersträvas så avslutas vanligtvis formningen med att sisat formvalsuppsättningen pressar ihop profilen medan dessa sammanfogas genom svetsning, vanligtvis med HF-svetsning eller lasersvetsning.

Innan bandet formas så kan det bearbetas genom tex stansning, flikning, försänkningar etc för att skapa en färdig produkt.

Fulländad profil märks vanligtvis löpande och kapas upp i eftersträvande längder med en kap som följer med profilens rörelse för att inte stanna upp processen.

 

Teniken finns även som Rullformning 3D där man kan skapa profiler med varienrande axiell profil.

HF-svetsning
Sammanfogning genom värme vilket genererats av att atomerna sätts i svängning av elektromagnetiska fält
Läs mer
Lasersvetsning
Lasersvetsning smälter och sammanfogar två arbetsstycken med hjälp av högintensivt ljust.
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Rullformning 3D
Produktexempel
Balk
Balk
Balk
Balk
Balk
Balk
Balk
Stödram
Standarder
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Bra repeterbarhet
Billig metod vid stora volymer
Färdig produkt ut innehållandes flera tempon
Snabb payback på verktygsinvestering vid stora volymer
Process med låg ljudvolym
Bra arbetsmiljö
Längdoberoende
Högt materialutnyttjande, ofta mer än 95%
Klarar höghållfast material
Belagt band kan bearbetas
Skonsamt mot materialet
Hög startkostnad