Du är här

Lasersvetsning

Lasersvetsning smälter och sammanfogar två arbetsstycken med hjälp av högintensivt ljust.

Beskrivning
Illustration av Lasersvetsning

Hur fungerar metoden

Lasersvetsning nyttjar ett kontinuerlig eller pulserande laserljus för att smälta och sammanfoga två arbetsstycken [1]. Laserstrålen [2] leds via fiberoptik från en lasergenerator fram till svetsområdet [3]. Laserstrålens höga intensitet i kombinaiton med snäv strålradie ger en mycket hög energitäthet som effektivt smälter materialet med minimal värmepåverkad zon, HAZ.

Det finns två olika sätt att tillämpa denna metod på, Conduction mode welding & Keyhole Welding.

Vid Conduction mode welding används en laser med lägre effekt som tillförs energin via en större fokusare. Detta gör att lasern endast smälter ytan hos arbetsstycket.

Vid Keyhole Welding [illustration], använder en laser med en betydligt högre effekt för att tränga längre ned i arbetsstycket och därmed skapa ett så kallat "nyckelhål", vilket fogar samman produkten med en djup och snäv svetszon.

Genom att tillföra en skyddsgas skyddas smältan från föroreningar samtidigt som det möjliggör en högre svetshastighet.

LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Lämpar sig för höglegerade metaller utan svårighet
Användbar i öppen atmosfär
Överföring vid långa avstånd möjligt
Lågt värmepåverkad zon
Låg värmetillförsel
Svetsning av ej likadana material möjligt
Inget behov av fyllnadsmaterial vid tätt sammanslutna fogar
Kan användas för svetsning av komplicerade geometrier av svetsfogen
Mindre förvridning av svetsfogen
Svetsfog med hög kvalitet
Kavitetsfria fogar
Kräver lite tid för efterföljande bearbetning av svetsfogen
Jämfört med EBM krävs inget vacuum.
Snabb nedkylning kan orsaka microsprickor hos vissa metaller
Dyr investering
Dyr om fyllnadsmaterial används
Kräver tättslutande svetsfogar.