Du är här

Kapning med cirkelsåg

Skärande bearbetning där arbetsstycket kapas genom spånbrytning med tandad klinga.

Beskrivning
Illustration av Kapning med cirkelsåg

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket spänns upp och bearbetas av ett sågtandad klinga [1] som matas vertikalt genom arbetsstycket. Tänderna på klingan bearbetar på så sätt arbetsstycket genom spånbrytning.

Vanligtvis tillförs en skärvätska för att kyla processen och möjliggöra en hög kaphastighet.

Tänderna kan antingen vara påsvetsade på den bärande klingan (illustration) eller så är hela klingan av hårdmetall vilket möjliggör integrerade tänder i samma material.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer
Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Enkel process
Effektiv process
Sågblad alltid i kontakt med arbetsstycke
Snitt är raka
Snitt är relativt exakta
Relativt slät yta
Skärdjup begränsas av klingans radie
Sågen lämnar vanligtvis kvar grader på metaller och plaster