Du är här

Formning

Varmvalsning av plåt

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där ett uppvärmt arbetsstycke pressas mellan två roterande valsar för att minska dess tjocklek. Hettan gör att kornen rekristalliseras.