Du är här

Microvattenskärning 2D

2D Microvattenskärning skapar ett snitt i arbetsstycket genom nötning från högtrycks-vattenstråle uppblandad med abrasivt medel

Beskrivning
Illustration av Microvattenskärning 2D

Hur fungerar metoden

2D Microvattenskärning har en grundteknik som är densamma som för vanligt abrasiv vattenskärning men är utvecklad för att uppnå betydligt snävare toleranser.

Vatten under högt tryck [1] på upp till 4000 bar fokuseras genom ett munstycke [2]. Abrasivt medel [3] tillförs därefter genom det vakuum som bildas i blandningskammaren [4].  Högtrycksvattenstrålen upplandat med det abrasiva medlet skär sedan genom arbetsstycket.

Skärhuvudet positioneras med hjälp av ett portalsystem.

Vatten uppblandat med restmaterial samlas upp och filtreras för att till viss del kunna återanvända det abrasiva medlet.

Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
Vakuum
Förklaring på G
Produktexempel
Demoartikel
Demoexempel
Demoartikel
Demoartikel
Demoartikel
Demoartikel
Demoartikel
Demoartikel
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kort ställtid
Enkel uppspänning pga låga skärkrafter
Kan skära i de flesta material
Ingen/låg värmeutveckling
Passande för att skära spröda och/eller hårda material
Avverkat materail samlas effektivt upp i vattenbassängen
Liten snittspalt ger högt materialutnyttjande
Genererar ej spänningar
Bildar inga mikrosprickor i snittytan
Snitt är avsmalnande med djup
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.