Du är här

Plasmaskärning 2D

2D Plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.

Beskrivning
Illustration av Plasmaskärning 2D

Hur fungerar metoden

Med plasmaskärning avses här finplasma som i stydra maskiner ersatt konventionell plasmaskärning. Finplasman har bättre toleranser och mindre vinkelavvikelse på snittet men lägre max skärbar tjocklek.

2D Plasmaskärning utförs genom att en strömkälla kopplas till arbetsstycket [1] samt till skärverktygets elektrod [2], vilken ofta består av volfram. Skärverktyget inkluderar även kylvatten [3] och en plasmagas [4] anpassad till arbetsstycket.  

Genom den tillförda energin lyfts gasen till plasmatillstånd vilket resulterar i temperaturer på omkring 30 000 grader celcius. Plasmastrålen [5] som skjuts ut smälter arbetsstycket och genom dess höga rörelseenergi förs materialet bort och lämnar efter sig ett snitt.

Processen kan utföras nedsäkt i vatten vilket effektivt dämpar ljudet, minskar rökutvecklingen samt fångar upp skadlit UV-ljus. En nackdel med detta är att skärhastigheten reduceras och hanteringen av kontaminerat vatten och sedimentet som bildas.

Skärhuvudet positioneras vanligtvis med hjälp av ett portalsystem. Genom att nyttja flera parallella skärhuvuden kan man öka produktiviteten.

Genom nesting så kan detaljer programmeras och placeras ut på sånt sätt att spillmaterial minimeras.

Nesting
Genom att placera ut detaljerna på ett optimalt sätt så kan man vid styckskärning av plåt minimera spill samt genomsnittligt ställtid per detalj.
Läs mer
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
Standarder
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.