Du är här

Plasmaskärning

Plasmaskärning skapar snitt i material genom att med tillförd energin lyftas en tillförd gas till plasmatillstånd vilket resulterar i temperaturer på omkring 30 000 grader celcius. Plasmastrålen som då skjuter ut smälter arbetsstycket och avlägsnar materialet genom dess höga rörelseenergi.

Plasmaskärning 2D

Tillverkningsmetod 2D Plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.

Plasmaskärning 3D

Tillverkningsmetod 3D styckskärande bearbetning av välvda och profilerade material genom förbränning med hjälp av plasmagas.

Plasmaskärning 3D av balk

Tillverkningsmetod 3D-skärning med plasma kan nyttjas för att bearbetar balk och profiler i större dimensioner

Plasmaskärning 3D av plant material

Tillverkningsmetod 3D plasmaskärning av plant material skapar ett skärsnitt vinkelrätt eller i vinkel mot ytan genom förbränna materiale med hjälp av plasmagas.

Plasmaskärning Handhållen

Tillverkningsmetod Handhållen plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.