You are here

Plasma cutting

Plasmaskärning skapar snitt i material genom att med tillförd energin lyftas en tillförd gas till plasmatillstånd vilket resulterar i temperaturer på omkring 30 000 grader celcius. Plasmastrålen som då skjuter ut smälter arbetsstycket och avlägsnar materialet genom dess höga rörelseenergi.

Plasma cutting 3D

Process 3D pieces machining of curved and profiled materials by combustion using plasma.