Du är här

Plasmaskärning 3D av balk

3D-skärning med plasma kan nyttjas för att bearbetar balk och profiler i större dimensioner

Beskrivning
Illustration av Plasmaskärning 3D av balk
Illustration av Plasmaskärning 3D av balk

Hur fungerar metoden

Med plasmaskärning avses här finplasma som i stydra maskiner ersatt konventionell plasmaskärning. Finplasman har bättre toleranser och mindre vinkelavvikelse på sittet men lägre max skärbar tjocklek.

Plasmaskärning 3D av balk utförs genom att en strömkälla kopplas till arbetsstycket [1] och skärverktygets elektrod [2], vilken ofta består av volfram. Skärverktyget inkluderar även kylvatten [3] och en plasmagas [4] anpassad till arbetsstycket.  

Genom den tillförda energin lyfts gasen till plasmatillstånd vilket resulterar i temperaturer på omkring 30 000 grader celcius. Plasmastrålen [5] som skjuts ut smälter arbetsstycket och genom dess höga rörelseenergi förs materialet bort och lämnar efter sig ett snitt.

Vid plasmaskärning av större balkar och profiler fixeras vanligtvis arbetsstycket inför bearbetning med en robotpositionerat verktyg.

Då vissa tvärsnitt av balkar kan vara svåra att komma åt för det lite bredare plasmamunstycket så förses vissa av dessa system med möjlighte att växla till gasskärning med betydligt bättre åtkomst men med sämre skärresultat som följd.

Dessa maskiner integreras ofta med ett system för Automatlinjeborrning för att kunna skapa hål med högre toleranser samt för att kunna utföra gängning.

Automatlinjeborrning
Balk
Inom konstruktion avser man vanligtvis ett bärande element.
Läs mer
Plasmaskärning 3D
3D styckskärande bearbetning av välvda och profilerade material genom förbränning med hjälp av plasmagas.
Läs mer