Du är här

Termisk skärning

Gasskärning 2D

Tillverkningsmetod 2D Gasskärning skapar ett skärsnitt genom att förbränna arbetsstycket med hjälp av bränn- och syrgas.

Gasskärning 3D

Tillverkningsmetod 3D Gasskärning kan skapa skärsnitt i välvda eller profilerade material genom förbränning med hjälp av bränn- och syrgas.

Gasskärning 3D av plant material

Tillverkningsmetod 3D Gasskärning av plant material skapar mot ytan vinkelräta eller vinklade snitt genom förbränning med hjälp av bränn- och syrgas.

Gasskärning Handhållen

Tillverkningsmetod Handhållen gasskärning skapar ett skärsnitt genom att förbränna arbetsstycket med hjälp av bränn- och syrgas.

Laserskärning 2D

Tillverkningsmetod 2D Laserskärning, eller sk Planlaserskärning, förbränner och skapar skärsnitt i plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.

Laserskärning 3D

Tillverkningsmetod 3D Laserskärning förbränner och skapar skärsnitt i välvda plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.

Laserskärning 3D av plant material

Tillverkningsmetod 3D Laserskärning av plan plåt förbränner och skapar ett, mot ytan vinkelrätt eller vinklat, skärsnitt med hjälp av högintensivt ljus.

Laserstansning

Tillverkningsmetod Laserstansning är en kombinationsmetod som nyttjar fördelarna kring automatstansning och laserskärning av plåt.

Plasmaskärning 2D

Tillverkningsmetod 2D Plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.

Plasmaskärning 3D

Tillverkningsmetod 3D styckskärande bearbetning av välvda och profilerade material genom förbränning med hjälp av plasmagas.