Du är här

Laserskärning 3D

3D Laserskärning förbränner och skapar skärsnitt i välvda plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.

Beskrivning
Illustration av Laserskärning 3D

Hur fungerar metoden

3D laserskärning nyttjar en laserresonator för att skapa en laserstråle [1] som leds fram till skärhuvudet [2] där den fokuseras genom en lins [3.] En skärgas [4], som vanligtvis består av syr- eller kvävgas, tillförs skärhuvudet och omringar laserstrålen under skärprocessen. Laserstrålen fokuseras [5] i arbetsstycket [6] och hettar upp, smälter och delvis förångar materialet och ett skärsnitt skapas.

Smältan som uppstår under skärningen blåses bort av skärgasen. Denna skyddar även linsen mot stänk från skärområdet och håller dessutom laserstrålen fri från ångor som skulle kunna absorbera delar av laserstrålen.

Vid använding av syrgas, istället för inert gas, kan en högre skärhastighet uppnås då det bidrar till en snabbare förbränning av materialet men efterlämnar då ett oxidskikt på snittytan vilket kan vara negativt i vissa fall.

Skärhuvudet positioneras vanligtivs med hjälp av ett portalsystem i kombination med ytterligare axlar för att åstadkomma vinkling och rotation. Det förekommer även styrning med industrirobotar men de ger sämre toleranser då avvikelserna i vardera rotationsaxel försämrar den slutliga toleransen.

Denna metod används ofta för renskärning av konturer samt addera håltagning i formpressade plåtdetaljer.

 

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Laserresonator
En ljusförstärkare som genom stimulerad emission genererar en absolut parallell ljusstråle bestående av en och samma våglängd.
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Hög precision
Oberoende av hårdhet på materialet
Bra för både prototyp och serietillverkning
Kräver ofta specialfixturer
Hög investeringskostnad