Du är här

Laserskärning 2D

2D Laserskärning, eller sk Planlaserskärning, förbränner och skapar skärsnitt i plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.

Beskrivning
Illustration av Laserskärning 2D

Hur fungerar metoden

2D Laserskärning nyttjar en laserresonator för att skapa en laserstråle [1] som leds fram till skärhuvudet [2] där den fokuseras genom en lins [3.] En skärgas [4], som vanligtvis består av syr- eller kvävgas, tillförs skärhuvudet mellan linsen och dysan [5] och omringar laserstrålen under skärprocessen. Laserstrålen fokuseras genom linsen mot i arbetsstycket som hettas upp, smälter och delvis förångas. Laserhuvudet följer en inporgrammerad kontur vilket gör att ett kontinuerligt snitt skapas.

Smältan som uppstår under skärningen blåses bort av skärgasen. Denna skyddar även linsen mot stänk från skärområdet och håller dessutom laserstrålen fri från ångor som skulle kunna absorbera delar av laserstrålen.

Vid använding av syrgas, istället för inert gas, kan en högre skärhastighet uppnås då det bidrar till en snabbare förbränning av materialet men efterlämnar då ett oxidskikt på snittytan vilket kan vara negativt i vissa fall.

Skärhuvudet positioneras vanligtvis med hjälp av ett portalsystem.

Genom nesting så kan detaljer programmeras och placeras ut på sånt sätt att spillmaterial minimeras.

Med laserskärning 3D kan man på samma sätt skära icke plana plåtar såsom detaljer som formpressats.

 

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Laserresonator
En ljusförstärkare som genom stimulerad emission genererar en absolut parallell ljusstråle bestående av en och samma våglängd.
Läs mer
Laserskärning 3D
3D Laserskärning förbränner och skapar skärsnitt i välvda plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
Nesting
Genom att placera ut detaljerna på ett optimalt sätt så kan man vid styckskärning av plåt minimera spill samt genomsnittligt ställtid per detalj.
Läs mer
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
Standarder
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kan gravera
Smalt skärsnitt
I stort sett parallellt skärsnitt
Gemensamma snitt
Gradfria kanter i de flesta fall
Mycket lite värmepåverkad zon, HAZ
Mycket skarpa kanter
Många leverantörer
Oxidskikt vid skärning med syrgas kan ge problem vid svetsning och lackering
Skarp kant kan behöva brytas inför lackering
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.