Du är här

Laserskärning 3D av plant material

3D Laserskärning av plan plåt förbränner och skapar ett, mot ytan vinkelrätt eller vinklat, skärsnitt med hjälp av högintensivt ljus.

Beskrivning
Illustration av Laserskärning 3D av plant material

Hur fungerar metoden

3D Laserskärning av plan plåt nyttjar en laserresonator för att skapa en laserstråle [1] som leds fram till skärhuvudet [2] där den fokuseras genom en lins [3.] En skärgas [4], som vanligtvis består av syr- eller kvävgas, tillförs skärhuvudet och omringar laserstrålen under skärprocessen. Laserstrålen fokuseras [5] i arbetsstycket [6] och hettar upp, smälter och delvis förångar materialet och ett skärsnitt skapas.

Smältan som uppstår under skärningen blåses bort av skärgasen. Denna skyddar även linsen mot stänk från skärområdet och håller dessutom laserstrålen fri från ångor som skulle kunna absorbera delar av laserstrålen.

Vid använding av syrgas, istället för inert gas, kan en högre skärhastighet uppnås då det bidrar till en snabbare förbränning av materialet men efterlämnar då ett oxidskikt på snittytan vilket kan vara negativt i vissa fall.

Skärhuvudet positioneras vanligtivs med hjälp av ett portalsystem i kombination med ytterligare axlar för att åstadkomma vinkling och rotation. Systemen som är avsedda för vinklad skärning av plana plåtar går till viss del även att nyttja för skärning av välvda ytor men har inte samma vinklingsmöjligheter och arbetsområde som för fullvärdig 3D-skärning.

Genom nesting så kan detaljer programmeras och placeras ut på sånt sätt att spillmaterial minimeras.
Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Laserresonator
En ljusförstärkare som genom stimulerad emission genererar en absolut parallell ljusstråle bestående av en och samma våglängd.
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
Nesting
Genom att placera ut detaljerna på ett optimalt sätt så kan man vid styckskärning av plåt minimera spill samt genomsnittligt ställtid per detalj.
Läs mer
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer

Typiska applikationer

Detaljer som laserskärns går ofta vidare till svetsning vilket i sin tur kan kräva en fogbredning för att uppnå en godkänd svetsfog. Genom att nyttja denna teknik kan man direkt skapa fogberedda detaljer och på så sätt helt eliminera efterföljande steg inför svetsning.

Metoden ger även möjlighet att vinkla snitten för att detaljerna skall få bättre passform inför montering.

Standarder
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.