Du är här

Gasskärning Handhållen

Handhållen gasskärning skapar ett skärsnitt genom att förbränna arbetsstycket med hjälp av bränn- och syrgas.

Beskrivning
Illustration av Gasskärning Handhållen

Hur fungerar metoden

Handhållen gasskärning utförs genom att en bränngasenblandning [1] förbränns skärmunstycket med syfte att värma upp materialet till antändningstemperatur. Ren syrgasen som tillförs genom centrum av munstycket [2] tillför den extra energi som krävs för att genomföra själva skärningen. Denna skärstråle [3] hjälper till att smälta och förbränna materialet och skapar på så sätt ett snitt i arbetsstycket [4]. Materialresterna trycks bort från snittet av syrgasen i form av en slaggstråle [5].

Syrgasens renhet och utströmningshastigheten, som till stor del påverkas av munstyckets konstruktion, påverkar kraftigt gasskärningens resultat.

Vilken bränngas som väljs beror på flertalet faktorer, exempelvis arbetsstyckets tjocklek och tid för uppvärmning. 

För att skära med med högre precision kan man nyttja handhållen plasmaskärning.