Du är här

Plasmaskärning Handhållen

Handhållen plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.

Beskrivning
Illustration av Plasmaskärning Handhållen

Hur fungerar metoden

För handhållen plasmaskärning nyttjas konventionell plasmaskärning och inte finplasma som numera återfinns i stydra maskiner. Konventionell plasma kan skära tjockare än finplasma men ger sämre toleranser vilka ändå blir grova då skärningen utförs för hand.

Handhållen plasmaskärning utförs genom att en strömkälla kopplas till arbetsstycket [1] samt till det handhållna skärverktygets elektrod [2], vilken ofta består av volfram. Skärverktyget inkluderar även kylvatten [3] och en plasmagas [4] anpassad till arbetsstycket. 

Genom den tillförda energin lyfts gasen till plasmatillstånd vilket resulterar i temperaturer på omkring 30 000 grader celcius. Plasmastrålen [5] som skjuts ut smälter arbetsstycket och genom dess höga rörelseenergi förs materialet bort och lämnar efter sig ett snitt.

Plasma
Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande
Läs mer