Du är här

Ultraljudsvetsning

Sammanfogande bearbetning genom tryck och värme skapat av ett lokalt och högfrekvent vibration som tillförs materialet

Beskrivning
Illustration av Ultraljudsvetsning

Hur fungerar metoden

Två arbetsstycken [1] placeras mellan en press [2], vilken är kopplad till en transduktor, och ett städ [3]. Transduktorn har som uppgift att skapa, omvandla och förstärka vibrationer mellan cirka 15-70 kHz från en elektrisk signal.

Istället för punktvis svetsning så nyttjas ofta en lösning där press och dyna är utformade som diskar där materialet kan rullas mellan för att skapa en kontinuerlig svets.

En växelström tillförs systemet och det leder till att små och snabba vibrationer uppstår i pressverktyget. När denna sedan pressar arbetsstyckena mot städet kommer vibrationerna att överföras till materialet. Energin i ultraljudet som då skapas absorberas av arbetsstyckena och det leder till en ökad temperatur, vilken slutligen smälter samman materialet i kontaktytan [4]. När delarna har smält samman och fogen delvis svalnat, tas trycket bort och bearbetningen är färdig.

Arbetsstyckena bör designas så att kontakytorna kan ta upp så mycket vibrationsenergi som möjligt.