Du är här

Friktionsvetsning

Sammanfogande bearbetning av två arbetsstycken genom rotation och värmeskapande friktion.

Beskrivning
Illustration av Friktionsvetsning

Hur fungerar metoden

Två arbetsstycken, där den ena är roterande [1] och den andra är stationär [2], monteras i respektive hållare. Det roterande arbetsstycket förs sedan framåt mot det stationära och när dessa två börjar att vidröra varandra uppstår friktion i kontaktpunkten [3]. Denna friktion resulterar i att det skapas en värmeenergin, vilken slutligen leder till att de båda arbetsstyckena smälts samman. 

Efterbehandling i form av slipning kan tillämpas i de fall där en liten svetsfog önskas.