Du är här

Kalltrycksvetsning

Sammanfogande bearbetning som genom stor plastisk deformation fogar samman två arbetsstycken utan att dessa förvärms.

Beskrivning
Illustration av Kalltrycksvetsning

Hur fungerar metoden

Två arbetsstycken, ej förvärmda, monteras i backar [1] som sedan pressas samman och detta orsakar en stor plastisk deformation i kontaktytan. Denna deformation trycker undan eventuella föroreningar och oxider, vilket i samband med det stora trycket leder till att arbetsstyckena fogas samman via en metallisk förbindning.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.