Bestickning

Summan av alla råmaterial som en ugn kontinuerligt eller charge-vis fylls på med.

I en masugn, exempelvis, fylls malm, slaggbildare, och koks på lagervis och kontinuerligt från toppen av masugnen. Tillsammans förflyttas alla lager i nedåtgående riktning. Karaktären på de individuella komponenterna hos beskickningen samt summan av alla komponenterna har stor betydelse för masugnens drift.

Koks
Förädlat stenkol som används som reagensmedel vid exempelvis järnframställning i en masugn.
Läs mer
Slaggbildare
Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.
Läs mer

Ordlista

Syl