Du är här

Slagprovning

Testmetod för att bestämma ett materials slagseghet genom att avläsa energiåtgången för en pendel slå av provstaven.

Beskrivning
Illustration av Slagprovning

Hur fungerar metoden

En specialutformat slagprov placeras så att dess två ändar stödjs av ett städ [1]. En pendel [2] som agerar som en hammare släpps från sin startposition och träffar sedan provstaven i sitt vertikalläge och pendlar sedan förbi och upp på motsatt sida. Provstaven absorberar då en viss del av pendels rörelseenergi. Den upptagna energimängden avläsas på skalan [3] och visar materialets seghet samt om det räknas som duktilt eller sprött. Duktila material deformeras mer innan brottet inträffar vilket tar upp mer av pendelns rörelseenergi, medan spröda material inte deformeras speciellt mycket utan istället knäcks dirket vid slag.

Provstavar med förutbestämda standardmått används.

Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Slagprov
En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials seghet genom slagprovning
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Lätt att förbereda
Lätt att genomföra
Resultat erhålls snabbt
Kan genomföras på ett stort antal omgivande temperaturer
Kan användas för att studera skillnaden och inflytandet av legeringar och värmebehandlingar
Vissa resultat endast jämförelsevisa
Resultaten är svåra att använda i design