Du är här

Mätmaskin med prob, CMM

Mätmaskin med prob utför geometrisk CNC-styrd kontrollmätning av detaljer.

Beskrivning
Illustration av Mätmaskin med prob, CMM

Hur fungerar metoden

Mätmaskin med prob utförs genom att detaljen som skall mätas fixeras på ett mätbord varefter den CNC-positionerad mätproben tar ut några initiala mätpunkter för att kalibrerar en nollpunkt i X/Y/Z. Därefter körs ett mätprogram där proben positioneras mot eller dras längs (scannar) objektets yta för att läsa av måtten.

Mätresultatet kopplas till toleranskraven och ger en omedelbar bild över vilka ytor som ligger inom och utanför godkända toleranser.

Denna typ av mätmaskin går även under benämningen CMM vilket står för Coordinate Measuring Machine. Man brukar dela in CMM i följande fyra grupper:

Samtliga CMM kan förses med mätprob för så kallad taktil mätning eller med beröringsfri mätenhet såsom tex laser-scanner.

I stort sett alla material expanderar (ökar i volym) eller kontraherar (minskar i volym) med ändrad temperatur, vilket benämns som termisk expansion. Beroende på objektets form så kan detta även resultera vridningar vilket ger avvikande mätresultat trots att en detalj kanske egentligen uppfyller eftersträvade toleranser. Detta gäller även själva mätutrustning och mätbordet varför mätning ofta utförs i tempererade mätrumrum för att minimera denna effekt.

Själva mätbordet är ofta gjort av granit, basalt eller diabas som är stentyper som har extremt lite termisk expantion.

Det finns både 3-axliga (positionering i X, Y och Z-led) och 5-axliga (Positinering i X, Y och Z i komnination med två rotationsmöjligheter).

Intill vadera axel finns mätskalor monterade som läser av linjär- och vinkelposition.

CMM Bridge
Mätmaskin som vilar på två pelare
Läs mer
CMM Cantilever
Mätmaskin som vilar på en pelare
Läs mer
CMM Gantry
Mätmaskin för större objekt som vilar på en rälsar
Läs mer
CMM Horizontal
Mätmaskin med horisontellt skjutbar balk
Läs mer
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Mätbord
Mätbordet är en skiva gjort av ett material med god förmåga att bibehålla sin planhet
Läs mer
Mätprob
En specialanpassad mätspets avsedd för mätninge genom beröring mot mätobjektets yta, så kallad taktil mätning.
Läs mer
Mätskalor
Förklaring på G