Du är här

Taktil mätning

Mätarm med prob

Tillverkningsmetod Geometrisk manuell kontrollmätning av detalj med mätprob upphängd i en mätarm

Mätmaskin med prob, CMM

Tillverkningsmetod Mätmaskin med prob utför geometrisk CNC-styrd kontrollmätning av detaljer.

Mätning med deltarobot

Tillverkningsmetod Mätmaskin baserad på delta-robotteknik avsedd för främst stickprovskontroller