Du är här

Mätning med deltarobot

Mätmaskin baserad på delta-robotteknik avsedd för främst stickprovskontroller

Beskrivning
Illustration av Mätning med deltarobot

Hur fungerar metoden

Mätmetoden är baserad på en deltarobot där en mätprob är fäst i robotens yttersta led. Genom att individuellt rotera/positionera deltarobotens tre övre kortare armar styrs de längre armarna vilka positionerar den yttersta leden i x/y/z-led.

Systemet är ett relativt mätsystem där mätsekvensen programmeras mot en existerande detalj, en så kallad master, som genomgått en noggrann uppmätning i tex en mätmaskin. Därefter kan nyproducerade detaljer kontrollmätas och jämföras med masterns uppmätta värden. Maskinen kalibreras löpande mot mastern.

Maskinens noggrannhet är aningen sämre än en mätmaskins men tack vare hög repetitionsnoggranheten så är detta en tillförlitlig och mycket snabb mätprocess som med fördel utförs i verkstadsmiljön. Genom att förvara mastern i samma miljö som de nyproducerade artiklarna så får man genom löpande kalibrering en automatiska kompensation för eventuell värmeexpansion/kontraktion och minimerar på så sätt behovet av mätning i tempererat mätrum.

Genom att låta mätmaskinen kommunicera direkt med den bearbetande maskinen kan avvikelser korrigeras i realtid för att upprätthålla godkända mått. Detta ihop med möjligheten att robotisera plock för kontrollmätning gör att mätmetoden lämpar sig myckt väl för automation.

Denna mätmaskin är mycket flexibel i avseendet att den ej kräver kostsamma specialtillverkade mätfixturer som ofta används vid kontrollmätning i serieproduktion.

Deltarobot
Deltaroboten arbetar med tre sammankopplade för att positionera dornet.
Läs mer
Mätprob
En specialanpassad mätspets avsedd för mätninge genom beröring mot mätobjektets yta, så kallad taktil mätning.
Läs mer
Relativt mätsystem
Mätsystem där mätpunkter anges i förhållande till referensmärken som placerat på/intill objektet alternativt i för hållande till andra föregående uppmätta punkter på objektets yta.
Läs mer