Hexagon Metrology Nordic

Org.nr

556601-9773

Anställda

57 st

Omsättning

110 469 tkr

Registreringsår

2000

Expert inom insamling och analys av geometrisk mätdata för att implementera förbättringar

Hexagon Manufacturing Intelligence har en historia som sträcker sig över 200 år tillbaka i tiden och omfattar några av de största namnen inom mätning och industriell metrologi. Denna rika väv av erfarenhet, expertkunskap och innovation ligger bakom utvecklingen av ny mätteknik, integrerade tillverkningslösningar och framtidens processtandarder.

Målet för Hexagon Manufacturing Intelligence är att kombinera teknik och idéer för att skapa lösningar för tillverkning och utveckling som löser kundernas problem. Inom kognitiv vetenskap kan människors reaktioner på ett problem beskrivas med tre olika termer: Sensing, Thinking och Acting. Det är termerna som vi använder för att beskriva vår expertkunskap:

- Sensing representerar vårt metrologiarv och beskriver hur en eller flera sensorer används för att samla in data för att få insikt i tillverkningsprocesser

- Thinking är vår analytiska förmåga och beskriver hur vi bearbetar och paketerar rådata som åtgärdsgrundande information och använder den vid beslutsfattande

- Acting är implementeringsfasen då vi tar kunskapen som mätning och analys har gett oss och använder den för att genomföra förbättringar i verkligheten

Kontakter

Besöksadress

Svista 7
633 62 Eskilstuna
Sverige

Postadress

Svista 7
633 62 Eskilstuna
Sverige

Telefon

016160800
Företagsinformation

Leverantörskategori

Försäljning - Maskiner
Berörda tillverkningsmetoder [in house för tillverkande leverantörer]