Du är här

Automatiserad 3D-scanning - Strukturerat ljus

Robotassisterad 3D-scanning där reflektionen från ett projicerat mönster fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Beskrivning
Illustration av Automatiserad 3D-scanning - Strukturerat ljus

Hur fungerar metoden

Mätningen utförs genom att en uppsättning linjära mönster projiceras mot detaljen som skall mätas. Projiceringen reflekteras mot detaljens yta och kanterna på mönstret fångas upp av en eller fler kameror för att översättas till exakta mätpunkter i X/Y/Z-planet genom så kallad triangulering" data-popover-title-id="popover-title-2" data-popover-content-id="popover-2" rel="popover">strukturerat-ljus-triangulering.

Mätningen genomförs med ett antal projiceringar där mätpunkter samlas upp för ytan som scannas. Mätpunkterna ligger sedan till grund för kontrollmätning mot en CAD-modell alternativt för att skapa en CAD-modell, så kallad Reversed engineering.

Roboten programmeras för att kunna upprepa en optimala scanningsvinklar och på så sätt möjliggöra en mer automatiserad mätprocess.

CAD
Mjukvara för att framställa digitala modeller
Läs mer
Strukturerat-ljus-triangulering
Metod att beräkna en punkts position utifrån en projicerings kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen.
Triangulering
Metod att beräkna en punkts position utifrån kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen
Läs mer