Du är här

Optisk mätning

3D-scanning - Fasskiftslaser

Tillverkningsmetod Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle med skiftande fas nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

3D-scanning - Laserpuls

Tillverkningsmetod Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

Handhållen 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod Handhållen 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Mätarm med 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod 3D-scanning med stöd av en mätarm där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Mätmikroskop

Tillverkningsmetod Mätmetod som används för mycket små detaljer

Profilprojektor

Tillverkningsmetod Mätmaskin som läser av hålkonturer på mätobjektet