Du är här

3D-scanning - Fasskiftslaser

Stationär 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle med skiftande fas nyttjas för att beräkna avståndet till objektet

Beskrivning
Illustration av 3D-scanning - Fasskiftslaser

Hur fungerar metoden

Mätningen utförs genom att en en stationär 3D-scanner skjuter ut en pulserande lasterstråle mot objektet som skall mätas. Reflektionen fångas upp av en mottagare i scannern som läser av tiden det tagit för laserstrålen att reflekteras mot objektet. Utifrån ljustets hastighet som är konstant i alla förhållanden kan man utifrån detta beräkna avståndet till reflektionspunkten. Samtidigt läses även den reflekterade strålens fasskiftning av vilket ger en ökad noggrannhet.

Genom att skjuta iväg en mängs laserstrålar i olika vinklar samlas mätpunkter upp för ytan som skall scannas. Mätpunkterna ligger sedan till grund för kontrollmätning mot en CAD-modell alternativt för att skapa en CAD-modell, så kallad reversed engineering.

CAD
Mjukvara för att framställa digitala modeller
Läs mer