Du är här

Handhållen 3D-scanning - Laser

Handhållen 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Beskrivning
Illustration av Handhållen 3D-scanning - Laser

Hur fungerar metoden

Mätningen utförs genom att en laserstråle projicerar en linjer eller punkter på ytan av detaljen som skall mätas. Projiceringen reflekteras mot detaljens yta och fångas upp av en eller fler kameror för att genom triangulering översättas till mätpunkter som anges i förhållande till varandra, så kallat relativt mätsystem.

Genom att svepa laserprojiceringen samlas mätpunkter upp för ytan som skall scannas. Mätpunkterna ligger sedan till grund för kontrollmätning mot en CAD-modell alternativt för att skapa en CAD-modell, så kallad Reversed engineering.

Handscannern kan kombineras med industrirobot, mätarm och/eller tracker för att automatisera mätprocessen, öka procisionen och/eller utöka mätområdet.

CAD
Mjukvara för att framställa digitala modeller
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
Relativt mätsystem
Mätsystem där mätpunkter anges i förhållande till referensmärken som placerat på/intill objektet alternativt i för hållande till andra föregående uppmätta punkter på objektets yta.
Läs mer
Triangulering
Metod att beräkna en punkts position utifrån kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen
Läs mer