You are here

Hand held 3D-scanning - Laser

Translation in progress

Beskrivning
Illustration of Hand held 3D-scanning - Laser

The process

Mätningen utförs genom att en laserstråle projicerar en linjer eller punkter på ytan av detaljen som skall mätas. Projiceringen reflekteras mot detaljens yta och fångas upp av en eller fler kameror för att genom laser-triangulering översättas till mätpunkter som anges i förhållande till varandra, så kallat relativt mätsystem.

Genom att svepa laserprojiceringen samlas mätpunkter upp för ytan som skall scannas. Mätpunkterna ligger sedan till grund för kontrollmätning mot en CAD-modell alternativt för att skapa en CAD-modell, så kallad Reversed engineering.

Handscannern kan kombineras med industrirobot, mätarm och/eller tracker för att automatisera mätprocessen, öka procisionen och/eller utöka mätområdet.

LASER
Translation in progress
Read more