Du är här

3D-scanning : Laser

Handhållen 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod Handhållen 3D-scanning där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Mätarm med 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod 3D-scanning med stöd av en mätarm där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Robotassisterad 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod Robotassisterad 3D-scanning där reflektionen av en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.