Magnetisk Permeabilitet

Materialets förmåga att genom ett yttre magnetfält påverkas och bilda ett eget magnetiskt fält

Material kan delas in i tre olika klasser beroende på dess permeabilitet.

Ferromagnetiskt material - Kraftig förmåga att skapa ett attraherande magnetfält
Paramagnetiskt material - Likt Diamagnetiskt men skapar istället ett repellerande magnetfält
Diamagnetiskt material - Lägre förmåga att skapa ett attraherande magnetfält

Permeabilitet betecknas μ med enheten Henry/meter 

Ferromagnetiskt material
Vanligtvis en metall vars atomers poler har förmågan att orienterar sig efter ett pålagt yttre magnetfält vilket göra materialet magnetiskt.
Läs mer

Ordlista

PC
PLC