Du är här

Homogenisering

Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet värms upp till nära smälttemperatur. Syftet är att materialets korn ska förminskas och fördelas så att materialets struktur blir homogent.

Beskrivning
Illustration av Homogenisering

Hur fungerar metoden

A: Materialet värms upp till cirka 80-90% av sin smälttemperatur.

B: Temperaturen hålls och glödgas på så sätt under en viss förutbestämt tid. Tiden beroende på materialets struktur samt vilken typ av legering materialet består utav. Värmen leder till att mikroskopiska ojämheter i materialet via diffusion jämnas ut och sprids ut jämnt i materialet. Generellt minskas också partikelstorleken så att kornen i materialet antar samma storlek. Materialets struktur blir då homogent vilket ger förbättrade mekaniska egenskaper och ett förminskat riktningsberoende.

C: Avsvalning sker sedan i rumstemperatur.

Diffusion
I naturens strävan efter jämvikt så sker en naturlig spontan vandring av lösta ämnen i framförallt vätskor eller gas för att skapa en jämnt fördelad lösning i hela mediet. Även i metaller kan diffusion ske men då oftast i högre temperaturer, dock ej nödvändigtvis över smältpunkten.
Legering
En blandning mellan (oftast metaller) material, varav en huvudkomponent och en tillsats, som gör att det slutgiltiga materialet får specifika egenskaper. Önskade egenskaper kan vara hårdhet, duktilitet eller bearbetningsbarhet.