Avstickning

Illustration av Avstickning

Svarvoperation för att skilja den bearbetade biten från arbetsstycket

Ordlista

PC
PLC