Du är här

Geometrisk mätning

Höjdritsmått

Tillverkningsmetod Höjdmätning och/eller höjdmåttsmarkering utifrån ett plan

Mikrometer

Tillverkningsmetod Mätdon med hög precision för yttre mått

Mätarm med 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod 3D-scanning med stöd av en mätarm där reflektionen från en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.