Du är här

Geometrisk mätning

Profilprojektor

Tillverkningsmetod Mätmaskin som läser av hålkonturer på mätobjektet

Radiemall

Tillverkningsmetod Mall för att kontrollera utvändiga och invändiga radier

Robotassisterad 3D-scanning - Laser

Tillverkningsmetod Robotassisterad 3D-scanning där reflektionen av en laserstråle fångas upp av kameror för att beräkna mätpunkter.

Skjutmått

Tillverkningsmetod Mätdon som kan mäta inner-, ytter- och djupmått

Skänkelmätur

Tillverkningsmetod Hållare för mätur som underlättar kontrollmätning

Vinkelmått

Tillverkningsmetod Ledbara linjaler för att mäta upp vinkeln mellan två plana ytor