Du är här

Vinkelmått

Ledbara linjaler för att mäta upp vinkeln mellan två plana ytor

Beskrivning
Illustration av Vinkelmått

Hur fungerar metoden

Baslinjalen på vinkelmåttat placeras längs den ena ytan medan den vridbara linjalens kan positioneras längs den andra ytan. Avläst mått anger vinkeln mellan dessa ytor.