Du är här

Bockprovning

Testmetod av material där en formare böjer materialet för att eventuella defekter skall uppenbaras.

Beskrivning
Illustration av Bockprovning

Hur fungerar metoden

Materialets ändar placeras på ett städ [1] utan att spännas fast och en formare [2] trycker sedan sakta ned materialets mitt. Materialet böjs då löpande till dess att ett visst gradtal, vanligtvis 90, 120 eller 180 grader, har uppnåtts och eventuella defekter hos materialets yta i de böjda områdena blir då lätta att identifiera vid en inspektion.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Lätt att förbereda material
Lätt att genomföra
Möjlighet att använda tillverkade material
Behöver inte många prover
Komplex fördelning av spänningar genom objektet