Brottförlängning

Den lokala förlängningen av materialet intill ett materialbrott

En hög brottförlängning är viktigt i applikationer där man ej vill riskera plötsliga haverier, man eftersträvar i dessa fall ett så kallat segt brott eller segt brottbeteende.

Segt brott
Ett brott som ej uppstår plötsligt utan föregås av plastisk deformation, en sk brottförlängning

Ordlista

PC
PLC