Du är här

Segjärn

Karaktäriseras av sfärformad grafit i mikrostrukturen. Kolhalt i intervallet 3-4 Vikts-%.

Beskrivning

Materialstruktur och framträdande egenskaper

- Seghet
I konstruktioner som medför att stålet ska ta emot och absorbera kraftigt pålagda spänningar är det viktigt med hög seghet för att undvika sprickbildning.

- Duktilitet
Stålets förmåga att motverka bildning av sprickor. I kombination med seghet får stålet lång livslängd då kryp i materialet tar väldigt lång tid innan det når brottskedet.

- Gjutbarhet
God gjutbarhet möjliggör stor konstruktionsfrihet för konstruktören och en snabb tillverkningsprocess.

- Skärbarhet
Låg hårdhet innan värmebehandling gör stålet enkelt att deformera, stor formgivningsfrihet för konstruktören erhålls då stålets skärbarhet är hög.

Duktilitet
Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.
Läs mer
Gjutbarhet
En smältas förmåga att fylla ett göt utan komplikationer
Läs mer
Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer

Typiska applikationer

Diverse komponenter inom fordonsindustrin.

Framställning

Genom masugnsprocessen och efterföljanande smältprocesser framställs råjärn från järnmalm. En förlegering och fördesoxidation med exempelvis Si, Mn, Al utförs ofta då råstålet tappas från konvertern eller ljusbågsugnen till skänken.
I de fall man helt utgår ifrån returstål med rätt legeringsämnen ersätts masugnsprocessen av smältning i ljusbågsugn efterföljt av raffineringsprocesser.

Smältan gjuts sedan till tackjärn för leverans till gjuterierna.

Efter gjutning utförs olika värmebehandlingar för at uppnå slutliga egenskaper.

Sfärformad grafit bildas då segjärnet kyls ned snabbare efter värmebehandlingen. Dess morfologi påverkar materialets egenskaper i högsta grad och är beroende av kemisk sammansättning samt värmebehandling.

Järnmalm
Råmaterial bruten från en gruva och innehållandes en majoritet järnoxid som sedan används för framställning av råjärn. Järnmalmen anrikas för att öka procentuella mängden järnoxid och reducera mängden oönskade ämnen.
Läs mer