Du är här

Gjutjärn

En järn-kollegering med minst 2% kol vilket gör den ej smidbar. Således nyttjas gjutning för att forma detta material.

Gråjärn

Material Karaktäriseras av fjällformad grafit i mikrostrukturen. Kolhalt i intervallet 3-3,5 Vikts-%.

Kompaktgrafitjärn

Material CGI, karaktäriseras av en mikrostruktur bestående av ”kompaktgrafit” (Vermikulärformad). Kolhalt i intervallet 3-4 Vikts-%.

Segjärn

Material Karaktäriseras av sfärformad grafit i mikrostrukturen. Kolhalt i intervallet 3-4 Vikts-%.

Vitjärn

Material Karaktäriseras av en mikrostruktur bestående av Fe3C. Kolhalt i intervallet 2,5-3,5 Vikts-%.