Du är här

Metaller

Aluminium EN AW-1050A

Material Olegerad aluminium, med ett brett användningsområde inom industriell tillverkning.

Aluminium EN AW-5083

Material Korrosions- och och kemikaliebeständig aluminiumlegering lämplig för applikationer i t ex havsmiljö.

Aluminium EN AW-5754

Material Korrosionsbeständig aluminiumlegering som är lämplig för havsmiljö och golvapplikationer som t ex durkplåt.

Austenitiska rostfria stål

Material Austenitiska rostfria stål är mycket korrosionsbeständiga och används ofta för sin goda formbarhet.

Automatstål

Material Optimalt för skärande bearbetning då högre skärhastighet kan användas vilket leder till en hög MRR (Metal removal rate).

Duplexa rostfria stål

Material Gruppen Duplexa rostfria stål är mycket korrosionsbeständiga och används ofta där höga hållfasthetskrav ställs

Elektroplåt

Material Karaktäriseras av goda elektriska egenskaper. Kiselhalt i intervallet 1,5-3,5 Vikts-%.

Ferritiska rostfria stål

Material Ferritiska rostfria stål är korrosionsbeständiga och används ofta i dekorativa applikationer

Fjäderstål

Material Fjäderkonstruktionen absorberar krafter utan att stålet påverkas märkvärt. Sammansättning tillåts variera, kiselhalten 1,5-3,5 Vikts-%.