Gjutsand

Sand uppblandad med bindemedel för att skapa gjutformar för sandgjutning

Ordlista

PC
PLC