Plasmatillstånd

Illustration av Plasmatillstånd

Plasma är en gas som pumpas med energi från en utomstående energikälla och som resultat av den tillförda energin delvis joniseras. Detta innebär att atomernas elektroner frigörs från respektive atom, men elektronerna följer fortfarande med respektive kärna. I en plasma existerar därmed både joner och elektroner vilket gör att elektricitet kan strömma genom gasen. Alla atomer i gasen måste inte ha joniserats för att plasma ska uppnås.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP