LASER

Illustration av LASER

Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Namnet beskriver den process som nyttjas för att skapa laserstrålen

1. Exitering av elektroner genom tillförd enegi vilket lyfter elektronen till yttre skal

2. Stimulering av foton till emission genom inkommande fotoner vilka "knuffar" ner elektronen till ursprunglig nivå

3. Nya fotoner i samma våglängd och riktning skapas

Exitering av elektroner
Då en elektron genom tillförsel av yttre energi, så kallad pumpning, lyfts den upp från sitt grundtillstånd till ett yttre skal.
Foton
Energin som frigörs då en exiterad elektron emitteras, dvs faller tillbaka till sitt naturliga läge/skal.

Ordlista

PC
PLC