Kantfog

Illustration av Kantfog

Svetsfog där två parallella plåtar svetsas samman längs kanten

Typer av fogberedningar visar en överblick på de vanligaste fogberedningarna.

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

PC
PLC